CLASS SCHEDULE

CLASS SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE

Monday

05:00 pm - 06:00 pm | Advanced Junior Samurai (7yrs -12yrs)

05:30 pm - 06:30 pm | Junior Samurai (7yrs -12yrs) - All Levels

06:00 pm – 07:15 pm | Adult Fundamentals

06:00 pm – 08:00 pm | Adult Class

Tuesday

06:00 am - 07:00 am | Sunrise Jiu-Jitsu

07:00 am - 08:00 am | Open Mat

05:00 pm - 05:40 pm | Little Samurai (4yrs - 6yrs) Youth BJJ Class
05:00 pm - 06:00 pm | Junior Samurai (7yrs -12yrs) Youth BJJ Class 

05:45 pm - 06:30 pm | Little Samurai (4yrs - 6yrs) Youth BJJ Class 
06:00 pm – 07:15 pm |
Adult Fundamentals

06:00 pm – 08:00 pm | Adult Class

Wednesday

12:00 pm – 02:00 pm | Adult Class

05:00 pm - 06:00 pm | Junior Samurai (7yrs -12yrs) Youth BJJ Class

06:00 pm – 07:15 pm | Adult Fundamentals

06:00 pm – 08:00 pm | Adult Class

Thursday

05:00 pm - 06:00 pm | Junior Samurai (7yrs -12yrs) Youth BJJ Class
05:00 pm - 05:40 pm | Little Samurai (4yrs - 6yrs) Youth BJJ Class

05:45 pm - 06:30 pm | Little Samurai (4yrs - 6yrs) Youth BJJ Class 
06:00 pm – 07:15 pm |
Adult Fundamentals

06:00 pm – 08:00 pm | Adult Class

Friday
11:00 am– 12:00 pm | BJJ Drilling Session  
12:00 pm – 01:00 pm | Open Mat 
05:00 pm – 06:00 pm | Youth Team Training
05:00 pm – 06:00 pm | Women’s Team
06:30 pm – 08:00 pm | Adult No Gi

Saturday

9:00 am – 10:00 am | Youth Wrestling (7yrs-12yrs)

9:00 am – 10:00 am | Women's Team
10:00 am – 11:00 am |
Yoga

10:00 am – 12:00 pm | Open Mat

Download Class Schedule