CLASS SCHEDULE

CLASS SCHEDULE IS SUBJECT TO CHANGE

Monday

06:00 am - 07:00 am | Sunrise Jiu-Jitsu

07:00 am - 08:00 am | Open Mat

05:00 pm - 06:00 pm | Junior Samurai (8yrs-12 yrs) Youth BJJ Class

06:00 pm – 08:00 pm | Adult Class

Tuesday
05:00 pm - 05:40 pm | Little Samurai (4 yrs-7 yrs) Youth BJJ Class

05:00 pm - 06:00 pm | Junior Samurai (8yrs-12 yrs) Youth BJJ Class 

05:45 pm - 06:30 pm | Little Samurai (4 yrs-7 yrs) Youth BJJ Class 
06:00 pm – 08:00 pm | Adult Class

Wednesday

05:00 pm - 06:00 pm | Junior Samurai (8yrs-12 yrs) Youth BJJ Class 
06:00 pm – 08:00 pm |
Adult Class

Thursday

05:00 pm - 06:00 pm | Junior Samurai (8yrs-12 yrs) Youth BJJ Class
05:00 pm - 05:40 pm | Little Samurai (4 yrs-7 yrs) Youth BJJ Class

05:45 pm - 06:30 pm | Little Samurai (4 yrs-7 yrs) Youth BJJ Class 
06:00 pm – 08:00 pm | Adult Class

Friday
11:00 am– 12:00 pm | BJJ Drilling Session  
12:00 pm – 01:00 pm | Open Mat 
05:00 pm – 06:00 pm | Youth Team Training
05:00 pm – 06:00 pm | Women’s Team
06:30 pm – 08:00 pm | Adult No Gi

Saturday

9:00 am – 10:00 am | Women's Team
10:00 am – 12:00 pm | Open Mat

Download Class Schedule

FOLLOW US
JOIN OUR NEWSLETTER

Virginia Beach Jiu Jitsu

Ribeiro Jiu-Jitsu Virginia Beach
 

​5266 Princess Anne Road, Suite B

Virginia Beach, Virginia 23462


(757) 822-6933​
INFO@VIRGINIABEACHJIUJITSU.COM

© 2021 by Virginia Beach Jiu-Jitsu. All rights reserved. Designed and maintained by Lindsey Nicole Design Studio.